WELKOM.NAGELS.PEDICURE.ZONNEBANK.SPRAYTAN.CONTACT.

Onderzoek en Plan van aanpak

 

Deze therapie bestaat uit drie onderdelen. Onderzoek en Plan van aanpak, de eigenlijke PACT-behandeling en het na traject.

Allereerst wordt vastgesteld of het daadwerkelijk om een schimmelnagel gaat. Niet alle verkleurde en/of verdikte nagels zijn  schimmelnagels. Bij twijfel wordt een stukje nagel opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium.

 

Als zeker is dat het om een schimmelnagel gaat, wordt een Plan van aanpak opgesteld waardoor je vooraf weet wat er gaat gebeuren en wat het gaat kosten.

Behandelingen

 

De nagels worden bij de eerste behandeling geprepareerd. Alle door de schimmel aangedane nagel wordt verwijderd. Aansluitend kan de therapie beginnen.

Bij de therapie wordt een gel op de nagel aangebracht met Toluidin-blauw (lichtgevoelige kleurstof). Deze trekt tijdens de inwerktijd in de schimmelnagel.

Aansluitend wordt wordt een speciale PACT-lamp met rood LED licht op de nagel geplaatst. De blauwe kleurstof wordt geactiveerd en ontstaat singuliere zuurstof, die de celwand van de schimmel beschadigd waardoor de schimmel sterft.

Deze behandeling vindt in 1 maand 4 keer plaats. In de eerste week 3 keer en aan het eind van de maand voor  de 4e keer.

 

Nabehandelingen en Controle

 

Afhankelijk van de mate van de besmetting van de nagel vinden er aanvullende behandelingen plaats. Hierbij worden uiteraard alleen die nagels behandeld die dit nodig hebben.

 

Tevens vindt een maandelijkse controle plaats, zodat we bij een eventuele herbesmetting direct kunnen ingrijpen. Deze controle loopt zolang het herstel van de nagels duurt

 

De nagel kan na de behandelingen worden gereconstrueerd.

Producten

 

Bij de behandeling is therapietrouw erg belangrijk.

 

Besmetting van de andere nagels is bij aanvang groot.

Om dit te voorkomen hoort bij de behandeling een pakket aan producten.

De instructies voor het gebruik van deze producten moeten nauwkeurig worden gevolgd. Niet alleen tijdens de behande-lingen maar ook daarna, in de tijd dat de nagels zich herstellen.

Prijzen:

(m.i.v. 1-7-2015)

 

Voor het onderzoek, plan van aanpak en prepareren de eerste 4 behandelingen samen en inclusief de Podocare producten:

 

1e nagel € 190,00

2e e.v. € 75,00

 

Nabehandeling

 

1e nagel € 22,50

2e e.v. € 18,75

 

Controle zonder verdere behandeling € 7,50

 

<<<<<